ІЕКВМ, НЦ 

Харьков

Я хочу тут работать
×

ІЕКВМ, НЦ 

НЦ «ІЕКВМ» — перший в Україні спеціалізований науково-дослідний заклад, створений для вирішення науково-практичних завдань ветеринарного забезпечення тваринництва.

До структури інституту входять 10 відділів, 20 лабораторій, 3 наукові дослідні станції, 5 науково-виробничих центрів, референс-лабораторія з грипу птиці, а також Південно-східний центр з вивчення пріонних інфекцій.

Фундаментальні дослідження спрямовані на вивчення імуногенезу та патогенезу хвороб, клітинних і гуморальних факторів імунітету, критеріїв визначення імунодефіцитних станів та розробку засобів їх корекції, дослідження метаболічних зрушень при різних захворюваннях та застосуванні лікувально-профілактичних препаратів, молекулярно-генетичних основ будови мікроорганізмів, питань екології та захисту навколишнього середовища; прикладні дослідження — на розробку та впровадження нових високоефективних засобів профілактики, діагностики та лікування інфекційних, інвазійних та незаразних хвороб тварин на основі сучасних біотехнологій.