Інститут розвитку творчої одиниці 

Киев

http://
Я хочу тут работать
×

Інститут розвитку творчої одиниці 

Громадська організація "Інститут розвитку творчої одиниці" створена з метою провадження культурної діяльності.

Цілями діяльності Організації є: Задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів членів Організації, які не суперечать законам України; Сприяння створенню відкритого громадянського суспільства в Україні; Сприяння самореалізації творчого, духовного, культурного та організаційного потенціалу членів Організації; Сприяння обміну культурними цінностями, співробітництво між діячами культури і мистецтва України та країн світу, національними і міжнародними організаціями культури та мистецтв; Створення умов для творчої праці, підвищення професійного, наукового та загальнокультурного рівня членів Організації, допомога розвиткові творчих здібностей молоді, забезпечення умов для оволодіння нею досягненнями національної та загальнолюдської культури, а також створення умов для культурного дозвілля та спілкування членів Організації.

Основними завданнями Організації є: Сприяння духовному та фізичному розвитку суспільства в цілому та членів Організації, зокрема, виховання почуття патріотизму, сприяння розвитку і поглибленню контактів між організаціями, які мають творче спрямування; Створення сприятливих умов для активного залучення обдарованих людей до соціального та культурного життя суспільства, їхньої соціальної адаптації та творчій активності; Формування досвіду спільної культурної і творчої діяльності учасників Організації; Сприяння інтелектуальному, творчому та професійному розвитку молоді.